Privacybescherming - TOTEMTRAINING

Totemtraining
voor de PL en APL
Totemtraining
, de training voor de Scout
Ga naar de inhoud
Privacybeleid Scouting St. Jan Baptist Heerlen

Scouting St. Jan Baptist Heerlen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting St. Jan Baptist Heerlen via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.  
 
Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via een van de websites van Scouting St. Jan Baptist Heerlen. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de websites verwijderd. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.  
 
Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Scouting St. Jan Baptist Heerlen hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die geimplementeerd is in het inschrijfformulier. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Wanneer het leveren van gegevens per activiteit betreft zal in dat laatste geval het formulier na de activiteit worden vernietigd.
 
Relevante gezondheidsinformatie opkomsten
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting St. Jan Baptist Heerlen mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.  

Registratie activiteiten  
Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een online registratieformulier op de websites van Scouting St. Jan Baptist Heerlen. De gegevens worden via een webformulier via e-mail verstuurd naar het bestuiur en daar iin het archief bewaard. Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.  
 
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPAmachtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de St. Jan Baptistgroep heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.  
 
Online media
Scouting St. Jan Baptist Heerlen maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.  
 
Op de websites van Scouting St. Jan Baptist worden cookies gebruikt voor het functioneren van de websites en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.  
 
Beeldmateriaal
Scouting St. Jan Baptist Heerlen maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting St. Jan Baptist Heerlenen als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie geeft u automatisch toestemming voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.  
 
Communicatie
Het privacybeleid van Scouting St. Jan Baptist Heerlen is terug te vinden via www.stjanbaptist.nl en op te vragen via het secretariaat op info@stjanbaptist.nl.  

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het  ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.  

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting St. Jan Baptist Heerlen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@stjanbaptist.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.  
 
Totemtraining
RSW
Deze training geeft je een boost in communictie.
TRAINING
Dé training voor de PL en APL in een ploeg
CONTACT
Scouting- en Totemcentrum
St. Jan Baptist
Jamboreepad 2, 6415 jn  Heerlen

045-572 28 87
info@totemtraining.nl

ONZE MISSIE
Wij zijn erop gebrand een prachtige training voor Scouts, jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, aan te bieden waaraan ze in lengte van dagen met veel plezier aan terug denken. Door deze training betere resultaten tijdens een RSW te maken en daarnaast eventueel de weg te vinden om een toekomstig staflid binnen een groep te worden.
Terug naar de inhoud